Szanowni Państwo!
Produkujemy coraz więcej śmieci. Ogromne ilości plastiku pływają w morzach i oceanach tworząc wyspy wielokrotnie większe od Polski. Czas rozkładu plastikowych odpadów wynosi kilkaset lat.
W trosce o środowisko i nasze zdrowie musimy jak najszybciej podjąć działania. Podczas sesji 10 kwietnia 2019 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła przygotowany przeze mnie projekt uchwały "Kraków bez plastiku". Zakłada on m.in. wyeliminowanie z użycia w Urzędzie Miasta Krakowa jednorazowych naczyń, sztućców i słomek oraz stosowanie w jednostkach miejskich papieru makulaturowego do drukarek.
To jednak nie wystarczy. Musimy działać wszyscy! Dlatego zachęcam Państwa do włączenia się w tą akcję i podjęcia kroków w celu ograniczenia zużycia plastiku oraz produkcji śmieci.
Aleksander Miszalski
Radny Miasta Krakowa, Przewodniczący Klubu Platforma.Nowoczesa Koalicja Obywatelska